Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Code vẽ đường thẳng

Go down

Code vẽ đường thẳng Empty Code vẽ đường thẳng

Bài gửi  Admin Sun Dec 19, 2010 8:07 am

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using CsGL.Basecode;
using System.Drawing;

namespace OnTapDuongThang
{
class DuongThang:Model
{
public Point A, B;
public override void Initialize()
{
base.Initialize();
}
public override void Draw()
{
base.Draw();
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glPointSize(2);
glBegin(GL_POINTS);
for (int i = -200; i < 200; i++)
{
glVertex2i(i, 0);
glVertex2i(0, i);
}
DuongThangTongQuat(new Point(0, 0), new Point(50, 100));
DuongThangTongQuat(new Point(0, 0), new Point(100, 50));
DuongThangTongQuat(new Point(0, 0), new Point(50, -100));
DuongThangTongQuat(new Point(0, 0), new Point(100, -50));
DuongThangTongQuat(new Point(0, 0), new Point(-50, -100));
DuongThangTongQuat(new Point(30, 150), new Point(90, 30));
Bresenham(new Point(100, -100), new Point(100, 100));
Bresenham(new Point(-100, -100), new Point(100, -100));
Bresenham(new Point(0, 0), new Point(-50, 100));
Bresenham(new Point(0, 0), new Point(-100, 50));
Bresenham(new Point(0, 0), new Point(-100, -50));
Bresenham(new Point(0, 0), new Point(-50, -100));

Bresenham_DuongTron(new Point(150, 100), 60);
glEnd();
}


//thuat toan midderpoint
public void DuongThangTongQuat(Point A,Point B)
{
//truong hop song song voi truc toa do
int x, y, dx, dy;
float p;
bool f1 = false, f2 = false;
Point pb = new Point();
//song song voi OY
if (A.X == B.X)
{
if (A.Y > B.Y)
{
x = A.Y;
A.Y = B.Y;
B.Y = x;
}
for (y = A.Y; y <= B.Y; y++)
{
glColor3f(100.0f, 200.0f, 50f);
glVertex2i(A.X, y);
}
return;
}
//song song voi XO
if (A.Y == B.Y)
{
if (A.X > B.X)
{
x = A.X;
A.X = B.X;
B.X = x;
}
for (x = A.X; x <= B.X; x++)
{
glColor3f(100.0f, 200.0f, 50f);
glVertex2i(x, A.Y);
}
return;
}
//Tinh tong quat B.X > A.x
if (A.X > B.X)
{
pb = A;
A = B;
B = pb;
}
//truong hop he so goc k < 0;
if (A.Y > B.Y)
{
f1 = true;
pb = B;
B.X = 2 * B.X - A.X;
B.Y = A.Y;

A = pb;
}
//truong hop he so goc K>1
if (B.Y - A.Y > B.X - A.X)
{
f2 = true;
x = A.X;
A.X = A.Y;
A.Y = x;

x = B.X;
B.X = B.Y;
B.Y = x;
}
x = A.X;
y = A.Y;
dx = B.X - A.X;
dy = B.Y - A.Y;
p = dx / 2 - dy;

int xx, yy;
while (x <= B.X)
{
xx = x;
yy = y;
if (f2)
{
xx = y;
yy = x;
}
if (f1)
{
xx = 2 * pb.X - xx;
}
glVertex2i(xx, yy);
if (p <= 0)
{
p += dx - dy;
y++;
}
else
p -= dy;
x++;
}
}
//ve doan thang theo thuat toan bresenham
public void Bresenham(Point A,Point B)
{
int x, y, dx, dy, p, xx, yy;
bool f1 = false, f2 = false;
Point pt = new Point();
//song voi truc toa do
if (A.X == B.X)
{
if (A.Y > B.Y)
{
y = A.Y;
A.Y = B.Y;
B.Y = y;
}
for (y = A.Y; y <= B.Y; y++)
{
glColor3f(1, 100, 30);
glVertex2i(A.X, y);
}
return;
}
if (A.Y == B.Y)
{
if (A.X > B.X)
{
x = A.X;
A.X = B.X;
B.X = x;
}
for (x = A.X; x <= B.X; x++)
{
glColor3f(1, 100, 30);
glVertex2i(x, A.Y);
}
return;
}
//khong lam mat tinh tong quat cua bai toan B.x>A.x
if (A.X > B.X)
{
pt = A;
A = B;
B = pt;
}
//he so goc am k<0
if (A.Y > B.Y)
{
f1 = true;
pt = B;
B.X = 2 * B.X - A.X;
B.Y = A.Y;
A = pt;
}
//he so goc k>1
if (B.Y - A.Y > B.X - A.X)
{
f2 = true;
x = A.X;
A.X = A.Y;
A.Y = x;

x = B.X;
B.X = B.Y;
B.Y = x;
}
x = A.X;
y = A.Y;
dx = B.X - A.X;
dy = B.Y - A.Y;
p = 2 * dy - dx;
while (x <= B.X)
{
xx = x;
yy = y;
if (f2)
{
xx = y;
yy = x;
}
if (f1)
{
xx = 2 * pt.X - xx;
}
glColor3f(100f, 20f, 10f);
glVertex2i(xx, yy);
if (p <= 0)
{
p += 2 * dy;
}
else
{
p += 2 * (dy - dx);
y++;
}
x++;
}
}
//thuat toan ve duong tron
//thuat toan middenpoint
public void Bresenham_DuongTron(Point O, int R)
{
int x = 0, y = R;
int p = 1 - R;
while (x < y)
{
Point_8D(O, new Point(x, y));
if (p <= 0)
{
p += 12 * x + 20;
}
else
{
p += 8 * (x - y) + 20;
y--;
}
x++;
}
}

//ve 8 diem
public void Point_8D(Point O, Point P)
{
glVertex2i(P.X + O.X, P.Y + O.Y);
glVertex2i(-P.X + O.X, P.Y + O.Y);
glVertex2i(-P.X + O.X, -P.Y + O.Y);
glVertex2i(-P.Y + O.X, P.X + O.Y);
glVertex2i(-P.Y + O.X, -P.X + O.Y);
glVertex2i(P.X + O.X, -P.Y + O.Y);
glVertex2i(P.Y + O.X, -P.X + O.Y);
glVertex2i(P.Y + O.X, P.X + O.Y);
}
}
}
Admin
Admin
Tổng Tư Lệnh
Tổng Tư Lệnh

Tổng số bài gửi : 86
Points : 812
Join date : 09/01/2010
Age : 33
Đến từ : Hòa Bình

https://12a1kb.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết